Fundacja Genshagen

Fundacja Genshagen została założona w 1993 roku jako Berlińsko-Brandenburski Instytut Współpracy Francusko-Niemieckiej w Europie z siedzibą w Pałacu Genshagen i zarejestrowana jako instytucja pożytku publicznego. 1 stycznia 2005 roku Instytut został przekształcony w Fundację.

Fundacja Genshagen została założona na podstawie prawa cywilnego, posiada osobowość prawną i prowadzi działalność pożytku publicznego.
Fundatorami są Kraj Związkowy Brandenburgia oraz Rząd Republiki Federalnej Niemiec, reprezentowany przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów. Środki Fundacji mogą być przeznaczane jedynie na realizację własnych celów operacyjnych.

Fundacja Genshagen angażuje się w dialog obywatelski między Niemcami i Francuzami, coraz intensywniej włączając w zakres swych działań współpracę z Polską. Wraz z partnerami krajowymi i zagranicznymi organizuje w tym celu konferencje i seminaria oraz realizuje projekty kulturalne i młodzieżowe w ramach pracy dwóch działów: "Upowszechniania kultury i sztuki w Europie” i "Dialogu Europejskiego”.

do strony głównej fundacji Genshagen


English
Deutsch


Les résultats du projet Europe-Mobile 2010 sont publiés:

Documentation Europe-Mobile 2010Résultats du projet Europamobil 2009:

Documentation Europamobil 2009

 
93444