Kontakt

Stephen Bastos

Koordynator projektów "Dialog Europejski”, Fundacja Genshagen
Tel. +49 (0) 3378 805950


Email


Elisabeth Hoffmann

Pracownik działu "Dialog Europejski”
Public Relations
Tel. +49 (0) 3378 8059-51

Email


Aspekty prawne

Fundacja Genshagen dokłada starań, aby zawarte na stronie internetowej informacje były aktualne i uzupełnione. Dlatego aktualizuje je na bieżąco i bez uprzedniej zapowiedzi. Fundacja Genshagen nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, aktualność i kompletność informacji. To samo dotyczy wszystkich linków, które polecane są bezpośrednio lub pośrednio na stronie. Fundacja Genshagen nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe bezpośrednio i pośrednio z informacji zawartych na tych stronach.

Strona internetowa Fundacji Genshagen, łącznie z wszystkimi jej częściami takimi jak teksty czy też zdjęcia, jest chroniona prawami autorskimi. Wykorzystywanie materiałów wykraczające poza ramy ustawy o prawach autorskich jest niedozwolone. Powielanie treści strony oraz odpłatne przekazywanie jej osobom trzecim jest zakazane.


English
Deutsch


Les résultats du projet Europe-Mobile 2010 sont publiés:

Documentation Europe-Mobile 2010Résultats du projet Europamobil 2009:

Documentation Europamobil 2009

 
93444